Git

 • Tworzymy katalog w którym będą elementy do przechowywania i kontroli wersji i przechodzimy do katalogu
In [ ]:
mkdir 'test'
cd test
 • Inicjujemy repozytorium git
In [ ]:
git init
 • Sprawdzamy status i dodajemy wszystkie pliki
In [ ]:
git status # używaj zawsze aby zoabczyć co się zmieniło
git add . # . - oznacza wszystko 
 • Zatwierdz (commit) obecną wersję plików - tworzy "obraz" katalogu
  • przed wykonaniem commit dobrze ustawic globalne ustawienia (chyba że zrobiłeś to wcześniej)
In [ ]:
git config --global user.name 'userName'
git config --global user.email yourMailAdress
In [ ]:
git commit -m "first commit"
 • polecenie log pozwala sprawdzić zmiany gdy dokonałeś więcej niż jeden commit
In [ ]:
git log
 • na koncie github stworz nowe repozytorium z unikalną nazwą np "test"
In [ ]:
git clone http://github.com/sebkaz/test.git
 • git stworzy nowy katalog z wszystkim co masz w repozytorium
In [ ]:
cd test
git status

#git remote add origin https://github.com/sebkaz/test.git
#git push -u origin master
 • zmien rozgalezienie z master na inne - jeśli pracujesz w większej ilości osób - lub tworzysz fragment - potem można połączyć wszystko w jeden projekt !
In [ ]:
git checkout -b initialstrucutre # gdzie initialstructure to nazwa rozgalezienia 
 • scalanie z master - Pull Request - prosba o zaakceptowanie zmian
In [ ]:
git add .
git commit -m "nowy commit"
# aby zmiany sie wprowadzily 
git push origin initialstructure
# na githubie zobacz compare - pull request - marge pull request - confirm marge - delete branche (usuwa galaz) 
git push -u origin master # jesli nie masz innych galezi 

Copyright © 2017 Sebastian Zajac with Bootstrap and Angular.js technology